Vedtægter

Uddrag af MOF's vedtægter

§1
Foreningens navn er Musisk Oplysningsforbund i Esbjerg Kommune.
§2
Foreningens formål er gennem en almindelig oplysningsvirksomhed og gennem oprettelse af kurser under Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversiteter (Folkeoplysnings-loven) at udbrede kendskab til muligheder for medmenneskelig kommunikation og personlig oplevelser som beskæftigelse med de musiske fag indebære.Musisk Oplysnings Forbund Esbjerg
Islandsgade 12
6700 Esbjerg

Skoleleder: Poul la Cour

Telefon: 51 50 93 99

Mail: mof@mof-esbjerg.dk

CVR: 20484136

Medlem af Fora