Musisk Oplysnings Forbund i Esbjerg

MOF samler amatørmusikken Esbjerg kommune

MOF er stedet der samler kommunens amatørkor og -orkestre. Endvidere tilbydes et bredt udvalg af instrumentalundervisning.

MOF har pt.små 800 tilmeldte, der hver uge dyrker deres store hobby sammen med andre i vore kor og orkestre.

Bliv en del af dette fællesskab.

Kor og orkestre under MOF-Esbjerg får tilskud fra Esbjerg Kommune til dirigentløn, hvis de er etableret som et hold under folkeoplysningsloven. MOF-Esbjerg hjælper i så fald meget gerne med oprettelse som hold. Vi har i forvejen rigtig mange kor og orkestre, der har fundet denne organisering af deres undervisning optimal.

Særlige tilskud for hold under MOF-Esbjerg: - Tilskud (efter ansøgning) fra landsforbundet FORAs Udviklingspulje til f.eks. – koncertsolister  – CD-optagelse og -fremstilling  – oplæg på inspirationsdage  – trykning af foldere og plakater -indkøb af instrumenter mm.

Tilskud (efter ansøgning) til efteruddannelse/kurser for dirigenter/undervisere fra landsforbundet FORA.

Vedtægter for MOF Esbjerg kan downloades her.

Skriv en mail til skoleleder Poul la Cour med dine ønsker i forhold til ovenstående: mof@mof-esbjerg.dk

 

 

Sprudlende amatørmusikliv i Esbjerg kommune

Musisk Oplysnings Forbund tæller små 800 aktive