MOF Musisk Oplysningsforbund Esbjerg

MOF håndterer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med de opgaver, som vi varetager. Det er f.eks. navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Behandling af personoplysninger
Vi behandler alle registrerede personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, og de benyttes kun til de formål de er indsamlet til.


Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger efter kravene i databeskyttelsesforordningen og arkivlovgivningen. Hvis andre opbevarer oplysninger om dig på vegne af os, sikrer vi, at oplysningerne bliver opbevaret sikkert.


Videregivelse af personoplysninger
MOF kan i enkelte tilfælde videregive personoplysninger. Det kan f.eks. være til databehandlere, som hjælper os med konkrete opgaver. I de tilfælde sikrer vi os, at den enkelte databehandler opfylder kravene i databeskyttelsesforordningen.

Oplysningspligt
Vi har pligt til at oplyse dig om,

● at vi behandler oplysninger om dig
● hvad formålet er med behandlingen
● hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig
● hvordan vi opbevarer oplysningerne
● om vi eventuelt giver oplysningerne videre til andre
● hvilke rettigheder du har i forbindelse med registreringen.


Ret til indsigt
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det kan f.eks. være,


● hvad oplysningerne skal bruges til
● hvem modtagerne af oplysningerne er
● hvor oplysningerne stammer fra.


Du har også ret til at få rettet eventuelt forkerte oplysninger og i enkelte tilfælde til at få slettet de oplysninger, vi har om dig.


Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os pr. mail mof@mof-esbjerg.dk
Du kan læse mere om databeskyttelsesforordningen på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


Klagemulighed
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk , som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse.

 

 Musisk Oplysnings Forbund Esbjerg
Islandsgade 12
6700 Esbjerg

Skoleleder: Poul la Cour

Telefon: 51 50 93 99

Mail: mof@mof-esbjerg.dk

CVR: 20484136

Medlem af Fora