Jerne Mandskor

Jerne Mandskor er et 4-stemmigt, a cappella mandskor med80 års erfaring. Nodekendskab er ikke en forudsætning. Der afholdes årligt 2-3 koncerter. Dir. Cathrine Støvring Preussler, mail: cspreussler@gmail.com Kontaktperson: Jan Dyreborg, mail: jan@fam-dyreborg.dk, M: 42763209. Sted & Tid: Mandag kl. 19.00 - 21.00 Sognehuset Jerne Kirke Hjemmeside: www.jernemandskor.dk Deltagergebyr betales direkte til koret. Derfor kr. 0,- ved tilmelding.

Ledige pladserLedige pladser

Kursusnummer
21.0102

Dato og tid
Ons 25.08.2021 19:00-21:00

Underviser
Cathrine Støvring Preussler

Undervisningssted
Jerne Kirkes

Lokale
Mødelokale Menighedshuset

Pris

0,- Kor og orkestre

KONTAKT


Musisk Oplysnings Forbund Esbjerg
Islandsgade 12
6700 Esbjerg

Skoleleder: Poul la Cour

Telefon: 51 50 93 99

Mail: mof@mof-esbjerg.dk

CVR: 20484136


Medlem af Fora
;