Om foreningen

Musikundervisning på alle niveauer Musisk Oplysningsforbund i Esbjerg tilbyder undervisning på små hold i sang/stemmetræning, samt instrumentalundervisning. Desuden organiserer MOF kommunens mange kor og orkestre. Musisk Oplysningforbund opretter gerne hold i andre instrumenter end beskrevet, hvis der er interesse herfor.

Tilmelding
Tilmelding foregår nemt og enkelt her fra hjemmesiden under det enkelte kursus.

Priser
Deltagerbetaling oplyses af de enkelte kor og orkestre.

Undervisningen på små hold foregår i Teglværksgade 3. Der undervises 15 lektioner pr. sæson. Forår/efterår.

Undervisningsgebyret betales forud i én rate.

Kom i gang med det samme!

For at komme i gang straks, tilmeld dig online under kurser.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med eller vil klage over et kursus købt hos os, bedes du henvende dig til foreningen på mail: mof@mof-esbjerg.dk

Hvis ikke dette er tilfredsstillende, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Du kan benytte dette link: https://minsag.forbrug.dk/fkvweb/checkcomplaintstart.aspx

Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klagen indgives her Online Dispute Resolution

Ved indgivelse af en klage skal du oplyse vores e-mail adresse mof@mof-esbjerg.dk

Med venlig hilsen

Musisk Oplysningsforbund i Esbjerg kommune (MOF)

Skoleleder Poul la Cour E-mail: mof@mof-esbjerg.dk Tlf: 5150 9399Musisk Oplysnings Forbund Esbjerg
Islandsgade 12
6700 Esbjerg

Skoleleder: Poul la Cour

Telefon: 51 50 93 99

Mail: mof@mof-esbjerg.dk

CVR: 20484136

Medlem af Fora