Camenakoret

”Camenakoret er et kor for trænede voksne piger

Koret har eksisteret i 24 år og har i alle årene haft Kaj Tagmose som dirigent. De fleste i koret har sunget i andre kor, før de indtræder i Camenakoret, og flere har været med i koret i alle årene. Repertoiret spænder fra nye og gamle danske, nordiske og engelske sange, rytmiske sange, sange fra musicals og filmens verden samt mindre klassiske korværker. Koret har altid en pianist tilknyttet, men der kan også være anden instrumental ledsagelse, som f.eks. fløjte og guitar.

Koret har hvert år én eller flere forårs- og julekoncerter, og synger også gerne ved forskellige lejligheder. Det har bl.a. sunget til velgørenhedskoncerter, men også ved højskoledage og private sammenkomster, som f.eks. bryllupper, runde fødselsdage, barnedåb o.a.. Ud over det at synge, prioriterer koret det sociale sammenhold”.

Koret øver på Spangsbjergskolen, Skrænten 120 i Esbjerg.

Kontaktperson vedr. optagelse er Dorte Mørup Tagmose, moeruptagmose@esenet.dk  Telefon 28748851.

Formand er Mette Lykke, melykke@bbsyd.dk, tlf.nr. 93 96 06 97.

Der er optagelsesprøve for at blive optaget i koret.

Tilmelding til koret sker under ”Kurser”.

 

Camenakoret

 

 
Kaj Web

Kaj Tagmose

Camenakoret dirigers af Kaj Tagmose.